Priser

Räkna ut ditt pris

Observera att priset nedan endast är en uppskattning. En exakt bedömning görs
i samband med att vi kontaktar dig per telefon.

Framkörningsavgift och materialkostnad är inkluderat i priset.

Hur många kvadratmeter ska städas?

Städval:
m2
Gör avdrag för RUT
0 kr totalt 375 kr/tim